Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024

Zaměření programu: 

Podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků v základních školách a středních školách, v konzervatořích a v zařízení školního stravování, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

Oprávnění žadatelé 

Školy a školská zařízení se sídlem v Ústeckém kraji, které nezřizuje Ústecký kraj, a které jsou zapsané v souladu se školským zákonem v Rejstříku škol a školských zařízení: 

 • mateřská škola 
 • základní škola 
 • střední škola 
 • konzervatoř
 • zařízení školního stravování

Web programu

https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program/ms-294917/p1=294917 

Uzávěrka

30.8.2023

 

Komunitní grantový program Dokážeme víc – Změňte místo, kde žijete

Zaměření programu:

Podpora projektů aktivních lidí, kteří mají nápady, jak vylepšit své okolí. Zakládají spolky, upravují návsi, obnovují lavičky, studánky nebo zaniklé stezky, sází stromy, staví altánky k sousedským akcím a sami takové akce pořádají. Pokud máte chuť podobným věcem osobně pomoci, zažádejte si o finanční i odbornou podporu. V grantovém programu máte šanci získat až 100 000 Kč na realizaci projektů, které dávají smysl, podpoří sousedskou spolupráci a v ideálním případě budou lidem k užitku i v dalších letech. 
 

Jak podat projekt

Pokud si myslíte, že váš záměr splňuje podmínky grantového programu, poohlédněte se po kolezích, kamarádech, příbuzných nebo organizaci, kteří s vámi do projektu půjdou. Nezapomeňte na aktivně zapojeného zaměstnance Finanční skupiny České spořitelny. Vždy musíte být alespoň tři, nemusíte mít formální status, ale je potřeba, abyste si důvěřovali. Svůj záměr popište v tomto formuláři Nadace Via, se kterou na programu spolupracujeme. 

Vyplněnou přihlášku, ve které nesmí chybět odhad rozpočtu projektu, posoudí ve dvou kolech komise složená z pracovníků České spořitelny, Nadace VIA, Nadace České spořitelny a externích expertů. 

Oprávnění žadatelé:

Skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují. Buď ve spojení s partou lidí, se kterou dokáží změnit místo, kde žijete, nebo ve spojení s neziskovou místní organizací. V širším týmu lidí, se kterými projekt budete realizovat, vždy musí být aktivně zastoupen zaměstnanec Finanční skupiny České spořitelny.

Web programu

https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/granty-100

Uzávěrka

8.10.2023

 

Sázíme tradiční odrůdy ovocných stromů 2023 – 2. kolo

Zaměření výzvy:

Nadace Tipsport v rámci svého projektu Jeden Čech, jeden strom vyhlašuje grant, jehož cílem je podpora výsadby starých a tradičních odrůd ovocných stromů, podpora adaptace na probíhající změnu klimatu, zadržování vody v krajině a podpora biodiverzity. Správně zasadit strom není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Až 60 % nově vysazených stromů nepřežije prvních 10 let svého života. Díky spolupráci s organizací Sázíme stromy chceme docílit toho, aby z námi podpořených výsadeb přežilo co nejvíce stromů. Podpořené výsadby budou proto probíhat pod vedením zkušených koordinátorů z profesionální organizace Sázíme stromy. Žadatelé navrhnou místo a plán výsadby (včetně plánu následné péče o výsadbu) a poté ve spolupráci s koordinátory ze Sázíme stromy zrealizují samotnou výsadbu.

Časový harmonogram:

 • příjem žádostí: od 26. 6. 2023 do 15. 8. 2023
 • zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise: do 15. 9. 2023
 • realizace projektů: od 15.9. do 30. 11. 2023
 • zaslání závěrečné zprávy: do 14 dnů od ukončení výsadby, nejpozději 14. 12. 2023
 • příspěvek na moštovadlo, drtičku nebo lis na ovoce: zašle Nadace Tipsport do konce roku 2023

Jak zažádat o podporu z grantové výzvy: 

Žádost vyplníte a odešlete online v systému Grantys na adrese https://www.nadacetipsport.grantys.cz/.

Pokud ještě vaše organizace není zaregistrovaná, zaregistrujte ji. Vyberte výzvu Sázíme tradiční odrůdy ovocných stromů 2023. Systém umožňuje uložit už vyplněná pole a vrátit se k žádosti později. Zde si můžete stáhnout podrobný návod pro žadatele v systému Grantys. (Pokud byste v manuálu nenašli potřebnou informaci, kontaktujte technickou podporu systému Grantys na čísle 515 903 115 nebo na e-mailu grantys@nap.cz.)

Oprávnění žadatelé:

 • neziskové organizace
 • veřejnost
 • dobrovolníci

Web programu

https://nadacetipsport.cz/sazime-tradicni-odrudy-ovocnych-stromu-2023/

Uzávěrka

15.8.2023

 

Microsoft office pro neziskové organizace

Zaměření programu:

Společnost Microsoft zpřístupňuje své služby neziskovým organizacím za zvýhodněnou cenu nebo zcela zdarma. 

Oprávnění žadatelé:

Neziskové organizace

Web programu

https://nonprofit.microsoft.com/en-us/getting-started

Uzávěrka

průběžná