Ministerstvo Kultury vyhlásilo v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030 několik výzev na podporu knihoven:

VISK 2024 – RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR

VISK 2024 – Národní program ochrany knihovních fondů

VISK 2024 – Kramerius

VISK 2024 – Memoriae Mundi Series Bohemica

VISK 2024 – Národní program ochrany knihovních fondů

VISK 2024 – Informační zdroje

Odkaz na programy: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-visk-a-knihovna-21-stoleti-na-rok-2024 

Uzávěrka programů: 10.12.2023