O2 Chytrá škola: grantový program pro základní školy

Podporované aktivity:

V rámci programu lze žádat na projekty, jejichž aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti:

Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu 

 • Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, digitální stopa, ukradené a falešné účty, zdraví v kyberprostoru, bezpečné seznamování online, online nakupování, umělá inteligence, rizikové online výzvy, průvodce rodičovskou kontrolou v online prostoru, online hry apod. 
 • Duševní zdraví, bodyshaming, vliv sociálních sítí na vnímání vlastního těla, online radikalizace, děti a porno, phishing, viry, sociální inženýrství

Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech mediální gramotnosti 

 • Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, typy médií, fake news a hoaxy, interpretace a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací, ochrana osobních údajů, reklama, propaganda a cenzura, autorská práva, mediální stereotypy apod. 

Vzdělávaní a rozvoj vědomostí v tématech počítačové gramotnosti 

 • Jak chránit svá data, připojujte se na wifi bezpečně, jak se naučit psát všemi deseti, cookies a algoritmy sociálních sítích 

Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech digitálních technologií ve výuce 

 • Implementaci distančního (online) vzdělávání na základních školách, robotické programovatelné pomůcky, virtuální a rozšířená realita ve výuce, 3D tisk pro školy, Microsoft Teams, Google učebna a G Suite, Minecraft: Education Edition a další 

Supervize pro pedagogický sbor • Jednorázová týmová supervize, které zajišťuje společnost Výluka, z.s 

Cílová skupina těchto aktivit: děti a mládež na základních školách, učitelé, rodiče, prarodiče a veřejnost.

Více info o programu zde

Oprávnění žadatelé:

 • Základní školy bez ohledu na zřizovatele – státní (MŠMT, kraj, obec, svazek obcí), církevní, soukromé osoby. 
 • V případě, že škola byla už 3x v grantové výzvě podpořena, není možné se už do ní opětovně hlásit. Pokud žádost odešle, bude formálně zamítnuta.

Webové stránky programu:

https://o2chytraskola.cz/grantovy-program/skoly

Uzávěrka programu:

30.11.2023

Výše grantu:

100 000 Kč

Seminář vyhlašovaný poskytovatelem grantu:

15.11.2023, online, info: https://nadaceo2.cz/novinky/boj-se-smejdy-pokracuje-nadace-o2-vyhlasuje-jiz-4-grantovou-vyzvu-o2-chytra-skola, registrace: https://formulare.nadaceo2.cz/base.sign/?backlink=1blj1&_fid=kj6a

 

Výzva č. 31_22_046 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – občanský sektor

Zaměření programu:

Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele.

Podporované aktivity:

 • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,

Oprávnění žadatelé:

 • právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • právnická osoba, která má aktivní datovou schránku ;
 • právnická osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.

Webové stránky programu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_046-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-obcansky-sektor

 

Štědré dny ČEPS: získejte grant 150 000 Kč i dary od zaměstnanců

Zaměření výzvy:

I v roce 2023 chystá společnost ČEPS, výhradní provozovatel národní elektroenergetické přenosové soustavy, u příležitosti Giving Tuesday speciální akci v rámci svého Dárcovského programu. Ze všech výzev, které se do Giving Tuesday přihlásí od 1. do 14. listopadu a splní kritéria, vybere Asociace společenské odpovědnosti 10 nejzajímavějších projektů, které postoupí do hlasování zaměstnanců ČEPS. Tři organizace, které dostanou nejvíce hlasů, obdrží finanční dar ve výši 150 000 Kč pro každou z nich. Další vybrané projekty budou moci zaměstnanci podpořit individuálními dary.

Podporované oblasti:

 • Podpora hendikepovaných
 • péče o seniory
 • podpora lidí v tíživé životní situaci
 • výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Oprávnění žadatelé:

 • příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fon, obec. 

Webové stránky programu:

https://www.givingtuesday.cz/stedre-dny-ceps-ziskejte-grant-150-000-kc-i-dary-od-zamestnancu

Uzávěrka:

14.11.2023

Výše grantu:

150 000 Kč