Zaměření výzvy:

Do grantového řízení lze podávat žádosti o příspěvek na projekty jógy a meditace: 

  • pro sociálně potřebné skupiny (senioři v domovech pro seniory, děti v dětských domovech apod.)
  • pro skupiny lidí, jejichž zaměstnání na ně klade vysoké nároky a zároveň je prospěšné pro společnost (zdravotníci, vychovatelé, učitelé, pečovatelé apod.)

Cílem grantové výzvy je podpora programů a aktivit podporujících: 

  • sebeuvědomění,
  • duševní hygienu,
  • snížení stresu,
  • schopnost zvládat náročné situace klidněji a s hlubším pochopením.

Základní podmínky:

  • Předkládaný projekt musí být založený na využití meditačních a jógových technik.
  • Realizace projektu na území České republiky.
  • Cílová skupina podpory odpovídá definici v zaměření grantové výzvy.

Oprávnění žadatelé:

  • O příspěvky mohou žádat právnické a fyzické osoby na základě předepsané žádosti a ve stanoveném termínu.

Minimální požadovaná částka: 5 000 Kč 

Webové stránky programu:

https://www.plnevedomi.cz/clanek/grantova-vyzva-pro-rok-2023

Uzávěrka programu:

30.11.2023