isa---banner---300x50

Národní ústav pro vzdělávání (NUV) zaregistroval zájem o informace ke kariérovému poradenství, které jsou jednou z podstatných oblastí MAP.

Pracovníci, kteří se zabývají na základních školách kariérovým poradenstvím, i učitelé průřezového tématu Člověk a svět práce potřebují ke své práci dostupné komplexní informace, zejména pro žáky, kteří se rozhodují o výběru oboru střední školy, a tedy i o svém budoucím povolání.

Proto byl jako poradenský nástroj v Národním ústavu pro vzdělávání vytvořen Integrovaný informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA+) přístupný na www.infoabsolvent.cz, který bezplatně poskytuje na jednom místě a kdykoli všem dostupné všestranné informace o školách, oborech vzdělání i o přechodu a uplatnění absolventů na trhu práce.

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady, jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

Obsahová náplň je ve spolupráci s MŠMT průběžně inovována, koncem záři bude uvedena nová vzdělávací nabídka všech středních škol v ČR pro šk. r. 2017/18, k dispozici tam budou i informace o nových podmínkách jednotných přijímacích zkoušek.

Web je hodně využívaný, návštěvnost dosahuje kolem 20 tisíc návštěv týdně v období říjen – květen. Přiložené materiály umožňují podrobnější seznámení s ním.

Metodický materiál ISA+ (Kam na školu)

Metodický materiál Absolvent a trh práce