JE TO TU, projekt MAP ORP Litoměřice IV zahájil svou realizaci dne 1.12.2023.

V realizačním týmu máme personální změnu. Hlavní projektový tým se nám rozrostl o novou posilu – evaluátorku. Minulý týden proběhlo krátké online setkání se školami, kde jsme je informovali o zahájení projektu, připravovaných aktivitách, o dokladování aktivit a poskytli základní informace k evaluaci. Průběžně Vás budeme o realizaci projektu informovat na facebookových stránkách. Veškeré projektové výstupy se budou průběžně zveřejňovat na webových stránkách projektu.

Těšíme se opět na úspěšnou spolupráci v území.