Vážení přátelé MApu,

rádi bychom Vás informovali o výzvě č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 

Datum zpřístupnění žádosti 13.10.2016

Zahájení příjmu žádosti o podporu: 18.11.2016

Ukončení příjmu žádostí: 14.4.2017

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek. 

Odkaz na výzvu zde.

Vaši Mapáci 🙂