DSC_0014Rádi bychom všem poděkovali za účast na 2. veřejném projednání projektu MAP, které se konalo dne 21.2. na Hradě v Litoměřicích.  Informovali jsme o postupu v realizaci projektu MAP. Byl představen plán vzdělávácích  aktivit, postup pro aktualizaci strategického rámce, který je nezbytnou součástí projektu MAP, díky nemuž se dokládá soulad s MAP zejména při projektových záměrech v programu IROP.

DSC_0018V druhé části setkání proběhl workshop na téma „Spolupráce s rodinou“. Sebrané náměty, podněty a připomínky jsme zpracovali do krátkého dotazníku. Vyhodnotit a stanovit TOP 3 priority již na místě nebylo z důvodu velkého množství možné. Podnětů bylo opravdu hodně a všem děkujeme, že se aktivně zapojili do diskuze.

Dotazník obsahuje celkem 4 otázky, u kterých je možnost vybrat maximálně 3 výběry. Dotazník bude otevřen do 24.3.2017. Poté Vás budeme prostřednictvím těchto webových stránek informovat o výsledku TOP 3 výběru v každé otázce. Všem co dotazník vyplní děkujeme.

V případě nefunkčnosti dotazníku přímo z našich webových stránek použijte alternativní odkaz zde.