Jak jsme avizovali aktualizovat Strategický rámec je možné nejdříve 1 x za 6 měsíců. Z důvodu nových projektových záměrů, jejichž seznam je součástí dokumentu, jsme přistoupili k jeho první aktualizaci. Znění dosud schváleného Strategického rámce najdete v odkaze zde.

Žádné novinky v SR nás téměř nečekají, jen dojde k přejmenování prioritní oblasti 5 na nový název a to „Společné vzdělávání/začleňování do společnosti“. Dojde tedy zejména k doplnění seznamů projektů.

Další aktualizace bude možná opět za 6 měsíců, tedy na podzim.

Ve snaze zjednodušit Vám práci, jsme připravili formulář pro vyplnění Vašich projektových záměrů. Formulář je rozdělen na celkem 5 částí dle 5 prioritních oblastí Strategického rámce. Každá prioritní oblast má své cíle. Prosíme o stručný popis projektu, který chcete v daném cíli realizovat, plus předpokládaný rok zahájení.

Není povinnost vyplnit u každého cíle nějaký projekt, vyberte si jen tu oblast  a ty cíle, které se Vás týkají. Prosíme o vyplnění jak investičních (stavební úpravy, vybavení nad 40 tis. apod.), tak i neinvestičních záměrů (zaplacení mezd, nákup drobného vybavení apod.). Například škola chce realizovat čtenářskou soutěž/čtení s rodinou. Projektový záměr tedy vyplní do oblasti 1, cíl 1.1. Dále stejná škola chce vybudovat výtah ve škole – vyplní oblast 2, cíl 2.1 atd. Není nutné vyplňovat ty projektové záměry, které od Vás máme zapsané v první verzi Strategického rámce. Zaslané projektové záměry budou taktéž sloužit do tzv. Akčního plánu MAP, o kterém jsme Vás informovali na setkání 3.3.2017.

Dotazník bude otevřen do 24.3. 2017. Po odeslání dotazníku Vám na vyplněný email přijdou zpět Vámi vyplněné odpovědi a zároveň bude možné ještě Vaše odpovědi zpětně aktualizovat či doplnit. 

Všem děkujeme za spolupráci.

Vaši Mapáci 🙂

Alternativní odkaz na formulář zde.