IMG_2023Dne 3.3. se konalo uzavřené setkání, kde hlavním tématem byla aktualizace Strategického rámce v návaznosti na vytvoření Akčního plánu MAP, dále prezentace vzdělávacích aktivit, které se v projektu chystají. Podali jsme taktéž informace k celorepublikovým projektům, do kterých se školy mohou zapojit. Jejich seznam je v prezentaci v příloze. 

Přítomní byli požádáni o:

  • vyplnění dotazníku priorit k tématu Spolupráce s rodinou (k dotazníku je samostatný příspěvek na webu),
  • vyplnění formuláře k aktualizaci Strategického rámce (k formuláři je samostatný příspěvek),
  • dále o zaslání kalkulaček šablon, které budou taktéž použity jako podklad pro Akční plán MAP a zároveň o zaslání podnětů, připomínek k šablonám. MAP má možnost ovlivnit další vlnu šablon pro školy a bez Vašich podnětů, připomínek to bohužel nepůjde, v březnu se bude konat krajské zasedání realizátorů MAPů, kde tyto připomínky budeme předávat, prosíme o zaslání do 13.3.2017
  • zaslání ŠAP a PA, které budou sloužit jako podklad pro Akční plán MAPIMG_2028

Při tvorbě Akčního plánu MAP chceme maximálně využít ty dokumenty, které už škola má zpracované a zbytečně Vás jako aktéry ve vzdělávání příliš nezatěžovat dotazníky a formuláři, které se snažíme zúžit na minimum.

Všem, kteří s námi aktivně spolupracují moc děkujeme, vážíme si toho.

Vaši Mapáci 🙂

Prezentace 3.3.2017