Dne 28.3. se sešel Řídící výbor za účelem první aktualizace Strategického rámce. První aktuliazce se nesla v trochu spěšném tempu, neboť Strategický rámec jsme mohli začít aktualizovat až nyní. Jelikož se blíží termín ukončení výzvy (14.4.2017) pro zájmové a neformální vzdělvání z IROP, museli jsme stihnout uzávěrku pro odeslání na Regionální stálou konferenci, která je do procesu schvalování Strategického rámce taktéž zapojena. Vše je již odesláno.

Ke stažení:

Usnesení Řídícího výboru

Strategický rámec verze 2 – 1.aktualizace

Zápis ze zasedání řídícího výboru