Rádi bychom Vás informovali, že bylo vyhlášeno avízo výzvy „Budování kapacit pro rozvoj škol II“.

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. června 2017 . Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. září 2017 v 10.00 hod.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách MŠMT. Klikněte zde.