Projekt PPUČ zveřejnil na svém webu www.rvp.cz/ppuc podobu digifolií pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.

Smyslem projektu je vytvářet systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti (dále základní gramotnosti) v praxi mateřských a základních škol. V tomto ohledu budou veškeré aktivity projektu:

  • zvyšovat povědomí o významu základních gramotností ve výuce mezi učiteli a dalšími aktéry působícími ve vzdělávání (řediteli škol, zřizovateli škol, fakultami připravujícími učitele apod.);

  • poskytovat metodickou podporu učitelům pro rozvoj základních gramotností napříč předměty;

  • vytvářet uživatelsky atraktivní online prostředí pro sdílení metodických materiálů a práci s nimi.

Přihlášky pro zapojení škol do projektu budou přijímány od září 2017.