ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017 – verze 4 ke dni 15.6.2017

Do konce roku je plánují tyto výzvy:

Budování kapacit pro rozvoj škol II: již jsme informovali o vyhlášení avíza výzvy na webu, vyhlášení výzvy červen 2017, ukončení výzvy září 2017

Šablony pro SVČ: avízo říjen 2017, vyhlášení výzvy listopad 2017, ukončení výzvy říen 2018

Inkluzivní vzdělávání pro SVL: avízo výzvy červenec 2017, vyhlášení výzvy červenec 2017, ukončení výzvy prosinec 2018

Implementace místních akčních plánů: avízo prosinec 2017, vyhlášení výzvy leden 2018, ukončení výzvy březen 2018

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II: avízo říjen 2017, vyhlášení výzvy listopad 2017, ukončení výzvy říjen 2018

Pro více informací klikněte zde.