Jak jsme slíbili, tak jsme také splnili. Během různých diskuzních setkáních, která proběhla, jste často vzpomínali na setkání učitelů k jednotlivým předmětům, kde si učitelé mohli vyměňovat zkušenosti a předávat si rady. 

Foto_MT_M+FKoncem dubna a v průběhu celého května probíhala setkání metodických týmů tématicky zaměřených na určité předměty.

Na našem území se dlouhodobě schází metodický tým pro přírodovědné předměty pod vedení pana Mgr. Petra Krňáka a je prozatím jediným, který má na našem území nějakou historii. Byli jsme moc rádi, že jsme jako MAP mohli navázat spolupráci. Setkání se pravidelně konají v budově mateřské školy na Masarykově ulici, naproti finančnímu úřadu, v prostorách organizace SEVER.

Dále se konalo setkání nově vytvořených metodických týmů:

3.5. – český jazyk, dějepis, etika, 10.5. – matematika a fyzika, 17.5. – cizí jazyky.

Bylo naplánováno téma Člověk a svět na 30.5.2017, ale bohužel z důvodu nízkého počtu přihlášených jsme museli termín zrušit.

Setkání nových týmů se nesla v duchu nastavení spolupráce, definování si vizí, prolomení ledů. Přír. obory (4)

Metodický tým matematiky a fyziky si dokonce stanovil jako svého vedoucího pana Tomáše Nového ze ZŠ Ploskovice. V týmech český jazyk, dějepis, etika a cizí jazyky prozatím vedoucí stanoven nebyl.

Další setkání metodických týmů se budou konat na podzim, předpokládáme září/říjen. 

Doufáme, že metodické týmy si získají zpět svou tradici na území a naplní očekávání učitelů. Všem co si udělali čas a přišli diskutovat děkujeme za účast.

Zápisy z jednotlivých metodických týmů jsou k dispozici v sekci ke stažení.