Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo 19.6.2017 příjem žádostí do programu Obnovy a rozvoje venkova 2017. Ukončení příjmu žádostí je 18.8.2017 do 12 hodin.

Pro Vás jako aktéry vzdělávání je zajímavý zejména podtitul DT č.6 – Podpora obnovy sportovní infrastuktury

„Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:

  • na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.“

Více informací k podtitulu a podmínkám výzvy naleznete na stránkách MMR.