Vážení přiznivci MAPu,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o připravované výzvě MAS České středohoří jako nositele strategie komunitně vedeného rozvoje SCLLD.

Výzva bude zaměřená na předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva má vazbu na výzvu IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastuktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD.

Bude se jednat o jednokolovou výzvu.

Pravděpodobný termín vyhlášení výzvy je 1.10.2017, ukončení příjmu žádostí 31.1.2018.

Upozorňujeme, že se bude jednat o rychlou výzvu, proto je nutné se na ni připravit už nyní.

Financování ex-post.

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
– Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita Infrastruktura základních škol
– Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
– Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
– Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
– Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva je aktuálně ve fázi schvalování, o finální podobě výzvy Vás budeme informovat.

Pokud máte zájem reflektovat na tuto výzvu, kontaktujte prosím manažera IROP za účelem sdělení Vašeho projektového záměru – Renata Beranová, administrativa@mascs.cz, 602 236 199.