Dne 20.6.2018 se konalo od 14.00 na Hradě v Litoměřicích zahájení pokračujícího projektu MAP ORP LITOMĚŘICKO II.

Na setkání byly prezentovány jednak výstupy z projektu MAP I a jednak nejbližší plánované aktivity, které nás čekají v MAP II. Průběh jednání viz zápis.

Velká diskuze se vedla ohledně povinných pracovních skupin.

Zatímco v projektu MAP I jsme měli pracovní skupiny „Město“, „Venkov“, „Infrastruktura škol“ a „Zájmové a neformální vzdělávání“ v projektu MAP II vznikly nové a zároveň povinné pracovní skupiny (PS) a to:

  1. PS pro financování
  2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
  4. PS pro rovné příležitosti

na základě diskuze na setkání vznikla ještě nepovinná PS a to 5) PS pro rozvoj polytechnického a zájmového/neformálního vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Podrobnější informace k pracovním skupinám jsou zde.

Pokud máte zájem zapojit se do některé z pracovních skupin, napište nám na email map@mascs.cz:

  • vaše jméno a příjmení,
  • kontakt (email, telefon,
  • organizaci (např. název školy, obce či jako občan či učitel)
  • a název skupiny, do které máte zájem se zapojit (můžete být součástí i více skupin)

Děkujeme všem za účast na zasedání a těšíme se na další spolupráci s Vámi v pokračování projektu MAP II.

Veškeré kontakty na nás zůstávají stejné.

Prezentace z projednání ke stažení