U nás na Mapu neleníme a pořád se činíme. Během příštího týdne poputuje ke členům Řídícího výboru aktualizované znění SWOT analýz, které budou schvalovat.

Aktualizace bodů ve SWOT analýzách proběhla nejprve v pracovních skupinách, které navrhly jednotlivé změny. Realizační tým je pak zpracoval do výsledné podoby.

SWOT analýzy jsou důležitou součástí Místního akčního plánu tzv. MAP, z nichž pak vycházejí cíle, kterým se chceme na území věnovat a potažmo, které pak můžeme například z MAPU financovat. Samozřejmě vše má svá omezení, ale děláme maximum, aby se to nejpotřebnější dostalo na správná místa. Další fází bude aktualizace cílů a aktualizace resp. sestavení nového Akčního plánu s konkrétními aktivitami.

Pokud byste měl kdokoliv z Vás nějakou důležitou připomínku ke SWOT analýzám, neváhejte nám napsat na náš email: map@mascs.cz do konce tohoto týdne, tedy do 5.4.2020.

Pevné zdraví všem přejí Mapáci.

2020_SWOT analýzy_aktualizace