Dne 30.8. se konalo 2. setkání pracovních skupin (PS), kterého se účastnillo v dopoledním a odpoledním bloku celkem 24 členů pracovních skupin. Všem co se zúčastnili děkujeme.

Na setkání jsme diskutovali nad výsledkami 1. setkání, které proběhlo ještě před prázdninami. Realizační tým představil sestavenou pracovní verzi SWOT analýzy, která byla vyústěním výsledků 1. setkání PS. Vyjasnili jsme si nějaké skutečnosti a připomínky, které jsme zapracovali do finální podoby. Ke stažení zde.

Dále na základě analýzy, na které realizační tým pracuje a na základě diskuzí v pracovních skupinách byl sestaven návrh Strategického rámce, který je důležitým podkladem pro zpracování Vašich žádostí do IROP (o vyhlášení výzvy jsme již informovali). Návrh Strategického rámce ke stažení zde.

Nyní SWOT-3 analýza i Strategický rámec putuje k Řídícímu výboru, který bude ke konci září Strategický rámec schvalovat.

Schválení Strategického rámce bude do 30.9.2016, jeho finální verzi umístíme na webových stránkách.

Vaši Mapáci 🙂